Định Vị Bưu Phẩm

Khái niệm: Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng nặng đi quốc tế bằng đường hàng không đảm bảo thời gian chuyển hàng theo yêu cầu và có chi phí rất hợp lý.

Dịch vụ này đặc biệt thích hợp cho việc gửi những hàng hóa thông thường, có trọng lượng từ 45kg trở lên với yêu cầu về thời gian xác định.