Định Vị Bưu Phẩm

Mục đích của cuộc điều tra này là nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ mà DN cung cấp, đồng thời kết quả có được từ cuộc điều tra sẽ là cơ sở vững chắc để Sở TT&TT Hà Nội tham mưu cho UBND thành phố và Bộ TT&TT hoạch định chính sách quản lý và phát triển dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn. Dự kiến, kết quả cuộc điều tra sẽ được công bố vào giữa tháng 12/2014