Định Vị Bưu Phẩm

Ngoài các dịch vụ cơ bản,Chuyển phát nhanh MSC cung cấp cho Quý khách hàng hệ thống các dịch vụ gia tăng như sau:

1/ Dịch vụ bảo hiểm vận chuyển

2/ Dịch vụ thu hộ tiền hàng

3/ Dịch vụ báo phát

4/ Dịch vụ phát tận tay

5/ Dịch vụ đồng kiểm

6/ Dịch vụ thư ký khách hàng

7/ Dịch vụ thanh toán đầu nhận

8 / Dịch vụ hồ sơ thầu

9/ Dịch vụ hàng nặng phát nhanh (express)

10/ Dịch vụ phát ưu tiên

11/ Dịch vụ thông tin đầy đủ (cung cấp đầy đủ họ và tên người nhận)

12/ Dịch vụ  phát hẹn giờ